Säljsupport: 0764458895

Information om personuppgifter & integritet (Policy)

För att kunna ge dig som kund den bästa servicen vill vi gärna veta lite mer om dig. Och vi berättar gärna mer om oss. Vet vi lite mer om varandra kan vi hjälpas åt med det som får vardagen att fungera lite bättre. Precis som i vilken relation som helst egentligen.

För att möjliggöra detta hanterar vi vissa personuppgifter som hjälper oss göra ett bättre jobb. Men – det här sker naturligtvis i enlighet med gällande lagar, och framförallt efter dina önskemål. Här nedan kan du läsa lite mer om hur vi arbetar inom detta område, och hur du kan utöva dina rättigheter.

Integritetspolicy

Vi på Hasses Bilcenter värnar om din personliga integritet. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du besöker oss köper någon av våra produkter eller tjänster, kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Det här gör vi för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, men också för att kunna ge dig relevanta erbjudanden och utveckla våra tjänster så de passar just dig både idag och i framtiden. Här nedanför kan du läsa mer om hur vi gör detta, vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem. Har du ytterligare frågor är du såklart alltid välkommen att kontakta oss på 0764458895

HASSES BILCENTER AB

För oss på Hasses bilcenter Aktiebolag (”Bolaget”) med org.nr 5591661268 753 16 Uppsala är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst hos oss, köper någon av våra produkter kommer vi att behandla dina personuppgifter. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

Uppgifter för köp- eller tjänsteavtalet med dig

För att vi ska kunna genomföra köpe- eller tjänsteavtalet med dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och epost
 • Personnummer
 • Betalningsinformation samt betalningshistorik
 • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress, faktura etc.

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen från köpet/servicen så länge som vårt garantiåtagande gäller, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Uppgifter för bokföring

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress
 • Information från din faktura, såsom köpeavtal, ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress etc.

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

Uppgifter för marknadsföring & kundanalys

Bolaget kommer i samband med att du fått en offert ifrån oss, eller köpt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och epost
 • Personnummer
 • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, tjänst etc.

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring genom olika digitala kanaler via exempelvis banners, genom epost, sms och postala utskick. Vi kommer även att utföra viss segmentering och analys baserat på dina uppgifter i syfte att ge dig så relevant information som möjligt. Segmentering används för att identifiera målgrupper och planera marknadsföring utifrån olika faktorer som exempelvis geografiska variabler, och vi tittar även på vad du kan vara intresserad av baserat på vilka produkter eller tjänster du köpt tidigare. Detta gör vi för att vi vill erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara relevanta för det köp som du har gjort. Vi behandlar även uppgifterna för att t.ex. utveckla affärsmetoder, analysmodeller, och affärsstrategier, för att styra pris och sortiment baserat på kunders inköp, samt för att ta fram kundinsikter. om du köpt en begagnad bil bevarar vi det i 3 år, om du köpt service- eller reparationstjänster bevarar vi informationen i 2 år och om du enbart fått en offert ifrån oss bevarar vi informationen i 12 månader. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att höra av dig till oss på [email protected]

Försäkringsbolag, Finansbolag

När du som kund köper ett fordon eller lämnar in ett fordon på service eller reparation kan dina personuppgifter komma att överföras till ett försäkringbolag. För dessa uppgifter blir försäkringsbolaget personuppgiftsansvarig.

För betalning eller kreditupplysning kan vi även komma att dela uppgifter om ditt kortnummer eller personnummer samt uppgifter om den din ekonomiska situation till betalningsförmedlare och kreditföretag. För dessa uppgifter blir betalningsförmedlaren eller kreditföretaget personuppgiftsansvarig.

Övriga mottagare, t.ex. myndigheter

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag.

Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare

Dina rättigheter

Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade.

Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Bolagets skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen.

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för detta informationsblads upprättande är Datainspektionen tillsynsmyndighet i Sverige.

Vill du komma i kontakt med oss i frågor gällande personuppgifter, maila till [email protected]

Cookies

Vi använder cookies, på denna webbplats för att samla besökarstatistik, förbättra din erfarenhet på denna webbplats och kunna erbjuda dig innehåll och annonser anpassade för dig.